Uw letselschadespecialist

Haal het maximale uit jouw zaak!
  • Direct gratis hulp en advies
  • Altijd persoonlijke begeleiding
  • Professionele letselschade specialisten

Juridische informatie

Deze website (hierna: de “Website”) is eigendom van Arslan & Arslan Advocaten B.V.
Daar waar op de Website wordt verwezen naar Arslan & Arslan Advocaten of de term “advocaat” wordt gehanteerd, wordt daarmee verwezen naar het Samenwerkingsverband (zoals hierna gedefinieerd) en de aan het Samenwerkingsverband deelnemende advocaten. Daar waar de term “letselschadespecialist” wordt gehanteerd, wordt verwezen naar de letselschadespecialisten van Arslan & Arslan Letselschade (zoals hierna gedefinieerd). Wanneer wordt verwezen naar Arslan & Arslan, wordt daarmee niet alleen verwezen naar Arslan & Arslan Advocaten, maar ook naar Arslan & Arslan Letselschade.

Samenwerkingsverband
Arslan & Arslan Advocaten is een samenwerkingsverband (hierna: het “Samenwerkingsverband”). De aan het Samenwerkingsverband deelnemende partijen treden naar buiten toe onder de gemeenschappelijke naam Arslan & Arslan Advocaten. De deelnemende partijen vormen geen rechtspersoon en geen maatschap. Voornoemde partijen werken nauw samen, maar sluiten zelfstandig overeenkomsten (van opdracht) met hun cliënten en zijn ieder voor zich verantwoordelijk voor de uitvoering van de aan hen verstrekte opdrachten.

De volgende partijen nemen deel aan het Samenwerkingsverband:
• Arslan & Arslan Advocaten B.V., ingeschreven bij het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65787633.
• BK Advocatuur, ingeschreven bij het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 72387610.

Alle advocaten van Arslan & Arslan Advocaten zijn ingeschreven en geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA), Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, Postbus 30851, 2500 GW Den Haag.

Strategische alliantie
Arslan & Arslan Advocaten heeft een strategische alliantie met AA Letselschade B.V., handelend onder de naam Arslan & Arslan Letselschade (hierna: “Arslan & Arslan Letselschade”). Arslan & Arslan Letselschade is ingeschreven bij het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73218154.