Het 10-stappenplan bij letselschade

4 mei 2020
Picture of Arslan Advocaten

Arslan Advocaten

Snel hulp nodig?

Kies een vestiging

Het 10-stappenplan bij letselschade

Als u letsel heeft opgelopen door het toedoen van iemand anders, kunt u aanspraak maken op een letselschadevergoeding. Dit is een vergoeding voor de door u geleden schade. Een letselschadevergoeding kan geclaimd worden wanneer u letsel heeft opgelopen na een verkeersongeval of bedrijfsongeval, door een medische fout, of door een ander ongeval waarin iemand anders schuld had.

De berekening van de schade is complex omdat deze bestaat uit meerdere componenten. Een belangrijke schadepost is bijvoorbeeld het verlies aan verdienvermogen. Dat is de schade die een slachtoffer lijdt of heeft geleden vanwege gemiste inkomsten als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Een andere belangrijke schadepost is het smartengeld. Dit is een vergoeding voor de vermindering in levensvreugde en de pijn die een slachtoffer heeft geleden.

Veel slachtoffers weten niet wat zij moeten doen bij letselschade. Middels dit artikel willen wij slachtoffers informeren over het letselschadeproces in het algemeen en onze werkwijze in het bijzonder.

Onderstaand stappenplan geeft overigens slechts een beknopt overzicht hoe de afwikkeling van een letselschadezaak kan verlopen. Ieder dossier is namelijk anders en de stappen kunnen in de praktijk per geval sterk verschillen.

Stap 1: Aanmelden van uw zaak
U kunt uw zaak aanmelden via onze website, via de telefoon of per e-mail. Na uw melding van letselschade nemen wij snel contact met u op. Over het algemeen zullen wij na het eerste contact een afspraak inplannen voor een persoonlijke kennismaking en om het ongeval en de gevolgen daarvan met u te bespreken. Wij werken door heel Nederland en bezoeken u indien gewenst ook thuis.

Stap 2: Bespreken van uw zaak
Al onze advocaten en juristen zijn gespecialiseerd in de behandeling van letselschadezaken. Wij werken alleen voor slachtoffers en kunnen uw belangen daardoor beter behartigen. Tijdens het intakegesprek bespreken wij wat er is gebeurd en maken wij een inschatting van uw kansen op succes bij het claimen van schadevergoeding. Ook wordt er tijdens het intakegesprek een eerste inventarisatie gemaakt van uw letsel en de (mogelijke) schadeposten.

Stap 3: De aansprakelijkstelling
Tijdens het intakegesprek machtigt u ons om uw belangen te behartigen. Wij zullen namens u een aansprakelijkstelling sturen naar uw wederpartij. De wederpartij stuurt de aansprakelijkstelling vervolgens veelal door naar zijn verzekeraar. De verzekeraar van de wederpartij neemt in de meeste gevallen ook uw schade in behandeling.

Stap 4: Berekening van uw schade    
De reactietermijnen van verzekeraars zijn vaak lang. Daarom maken wij meestal alvast een eerste schadestaat. Een schadestaat is een overzicht van uw schadeposten. Op die manier kunnen wij de verzekeraar vaak reeds in een vroeg stadium nader informeren over uw persoonlijke situatie, in het bijzonder uw letsel en uw schadeposten. Zodra de aansprakelijkheid vervolgens is erkend, kan het letselschadetraject direct worden opgepakt.

Stap 5: Schadeposten onderbouwen
Om uw schade zo goed mogelijk te kunnen claimen, zullen wij samen met u in een vroeg stadium zorg dragen voor een onderbouwing van uw schade. De verzekeraar zal namelijk om bewijs vragen van de door u geleden schade. Zo zal de verzekeraar vragen om de nota’s van de fysiotherapeut en het eigen risico van uw zorgverzekeraar, maar ook om uw inkomensgegevens voorafgaand aan het ongeval om duidelijkheid te krijgen over uw verlies aan inkomsten. Vanzelfsprekend helpen wij u daarbij. Wij zullen samen met u bespreken welke schadeposten er zijn en welk bewijs nodig is ter onderbouwing van die schadeposten.

Stap 6: Medisch dossier opvragen
De verzekeraar zal ook willen weten waaruit uw letsel bestaat. De verzekeraar heeft recht op deze informatie. Ter onderbouwing van uw letsel zullen wij uw medisch dossier opvragen bij uw medische behandelaars. Dit dossier zullen wij vervolgens naar de medisch adviseur van de verzekeraar sturen opdat deze kan beoordelen waaruit uw klachten bestaan.

Stap 7: Voorschot op de schadevergoeding
Als de aansprakelijkheid erkend is door de verzekeraar, vragen wij altijd direct om een voorschot op uw schadevergoeding. Dit proberen wij in een zo vroeg mogelijk stadium te doen. Dat is ook de reden waarom wij in een vroeg stadium uw schade in kaart brengen. De verzekeraar zal dan sneller geneigd zijn om een voorschot te betalen.

Stap 8: Monitoren beloop
Tijdens het gehele schadeproces wordt doorlopend de door u geleden schade in kaart gebracht. Waar nodig zullen wij regelmatig de verzekeraar verzoeken om een voorschot te betalen op uw schadevergoeding. Ook zullen wij regelmatig beloopsinformatie opvragen bij uw medische behandelaars opdat de verzekeraar op de hoogte blijft van uw klachten en beperkingen.

Stap 9: Afwikkeling van de schade
Als er sprake is van een medische eindtoestand of een stabiele situatie is bereikt, kan de schade definitief worden vastgesteld. Het kan dan gaan om schade over de achterliggende periode, maar ook over toekomstschade. Ook kan op dat moment het smartengeld worden bepaald. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de vergoeding voor de door u geleden schade maximaal is.

Stap 10: Vaststellingsovereenkomst
Als er overeenstemming is over de slotbetaling en de verdere voorwaarden van de regeling, kan uw dossier worden afgewikkeld. Dit wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, waarna het schadebedrag naar u kan worden overgemaakt.

Meestal wordt er door de verzekeraar een belastinggarantie afgegeven. Hierin is opgenomen dat wanneer de Belastingdienst belasting heft over de schadevergoeding, de verzekeraar deze voor haar rekening neemt.

Waarom Arslan & Arslan?   
Bij verzekeraars werken professionals: doorgaans goed opgeleide personen die gewend zijn letselschadezaken te behandelen. Echter zijn slachtoffers vaak niet bekend met hun rechten en verplichtingen gedurende een letselschadezaak.

Dat is een ongelijke strijd. Niet voor niets heeft u de mogelijkheid om zelf een advocaat in te schakelen. Bovendien staat ook in de wet dat alle redelijke kosten van uw advocaat door de verzekeraar vergoed moeten worden. De juridische bijstand van een advocaat of jurist kost u daardoor niets!

Onze advocaten en juristen beschikken over een gedegen opleiding en hebben jarenlange ervaring in het afwikkelen van letselschadezaken. Dat betekent dat u verzekerd bent van goede begeleiding gedurende de behandeling van uw letselschadezaak.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn

Categorieën

Letselschade

Recente Berichten

Arslan advocaten - Smartengeld na een verkeersongeval

Smartengeld na een verkeersongeval

Wat is smartengeld? Slachtoffers van een verkeersongeval die letselschade hebben opgelopen hebben recht op smartengeld. Dit is het immateriële gedeelte van een letselschadevergoeding. Een vergoeding

Lees verder »
Arslan Advocaten - Leeuw - Banner

Advocaten met strijdlust

Arslan & Arslan Advocaten is een ambitieus full service advocatenkantoor met vestigingen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Daarnaast hebben wij een bezoeklocatie in Eindhoven.

Lees verder »
Close up van een document die wordt ondertekend

Transitievergoeding

De transitievergoeding is een grote verandering ten opzichte van het oude ontslagrecht. Sinds 1 juli 2015 heeft iedere werknemer wiens arbeidsovereenkomst na een dienstverband van

Lees verder »

Populaire Tags

Letselschade

Snel hulp nodig?

Kies een vestiging