Transitievergoeding

15 juli 2019
Arslan Advocaten

Arslan Advocaten

Snel hulp nodig?

Kies een vestiging

Transitievergoeding

De transitievergoeding is een grote verandering ten opzichte van het oude ontslagrecht. Sinds 1 juli 2015 heeft iedere werknemer wiens arbeidsovereenkomst na een dienstverband van ten minste twee jaar wordt beëindigd, het recht op een transitievergoeding. De vergoeding dient als compensatie voor het ontslag. Ook wordt de transitie van de werknemer naar een andere baan vergemakkelijkt. De hoogte van de transitievergoeding wordt vastgesteld aan de hand van een vaste wettelijke norm, waarbij het maandsalaris en de duur van de arbeidsovereenkomst van belang zijn.

Wanneer is geen transitievergoeding verschuldigd?

In bepaalde situaties kan het zo zijn dat het recht op een transitievergoeding komt te vervallen. Hierbij kunt u onder andere denken aan de volgende situaties:

  • De arbeidsovereenkomst wordt beëindigd met wederzijds goedvinden en er is een ontslagvergoeding overeengekomen;
  • De werknemer is ontslagen omdat hij ernstig verwijtbaar heeft gehandeld;
  • De werknemer heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt;
  • De werkgever is in staat van faillissement verklaard;
  • In de cao is een zogeheten ‘gelijkwaardige voorziening’ opgenomen. De waarde van deze vergoeding dient gelijkwaardig te zijn aan de transitievergoeding waar de werknemer recht op heeft.

Hoogte van de transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het maandsalaris van de werknemer en de duur van de arbeidsovereenkomst. De vergoeding wordt alleen berekend over hele periodes van 6 maanden van de arbeidsovereenkomst.

Over de eerste 10 jaren van de arbeidsovereenkomst ontvangt de werknemer 1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar. Per half dienstjaar dat de werknemer langer dan 10 jaar in dienst is geweest, wordt 1/4 maandsalaris per half jaar berekend. Het gaat hierbij om het bruto maandsalaris inclusief vakantietoeslag. Ook andere toeslagen en/of vergoedingen kunnen in de berekening worden meegenomen.

Onder bepaalde omstandigheden kan de werkgever kosten, de zogeheten transitiekosten en inzetbaarheidskosten, in mindering brengen op de transitievergoeding. Wel moet de werknemer schriftelijk geïnformeerd worden over te de maken kosten. Daarnaast gelden ook andere voorwaarden voor het in mindering brengen van kosten op de transitievergoeding.

Vanaf 1 januari 2019 bedraagt de maximale transitievergoeding € 81.000, tenzij een werknemer meer dan € 81.000 per jaar verdient. In dat geval is de vergoeding gelijk aan het jaarsalaris.

Heeft u vragen over de transitievergoeding, de hoogte daarvan of een andere vraag? Onze ervaren arbeidsrechtadvocaten kunnen zowel werkgever als werknemer bijstaan in dergelijke kwesties.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn

Categorieën

Arbeidsrecht

Recente Berichten

Arslan advocaten - Smartengeld na een verkeersongeval

Smartengeld na een verkeersongeval

Wat is smartengeld? Slachtoffers van een verkeersongeval die letselschade hebben opgelopen hebben recht op smartengeld. Dit is het immateriële gedeelte van een letselschadevergoeding. Een vergoeding

Lees verder »
Arslan Advocaten - Leeuw - Banner

Advocaten met strijdlust

Arslan & Arslan Advocaten is een ambitieus full service advocatenkantoor met vestigingen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Daarnaast hebben wij een bezoeklocatie in Eindhoven.

Lees verder »
Close up van een document die wordt ondertekend

Transitievergoeding

De transitievergoeding is een grote verandering ten opzichte van het oude ontslagrecht. Sinds 1 juli 2015 heeft iedere werknemer wiens arbeidsovereenkomst na een dienstverband van

Lees verder »

Snel hulp nodig?

Kies een vestiging