De loondoorbetalingsplicht

21 februari 2023
Arslan Advocaten

Arslan Advocaten

Snel hulp nodig?

Kies een vestiging

De loondoorbetalingsplicht

Uw werkgever is in veel gevallen wettelijk verplicht om bij ziekte uw loon door te betalen. De hoofdregel is dat een zieke werknemer gedurende een periode van twee jaar (104 weken) recht heeft op doorbetaling van minimaal 70% van zijn vastgestelde, laatstverdiende salaris. Het percentage waar u recht op heeft kan nooit lager zijn dan 70%. Dit percentage kan wel hoger zijn, afhankelijk van de gemaakte afspraken in de voor u geldende CAO of de door u ondertekende arbeidsovereenkomst.

 

Minimumloongarantie

Gedurende het eerste jaar van uw ziekte is het niet toegestaan dat uw loon door de toepassing van het percentage onder het wettelijk minimumloon terecht komt. Het eerste jaar is er namelijk een minimumloongarantie van toepassing. Als uw loon door de loondoorbetalingsplicht lager komt te liggen dan het minimumloon dan is de werkgever verplicht u het wettelijk minimumloon uit te keren. De minimumloongarantie komt vanaf het tweede jaar van de ziekte te vervallen. In het tweede jaar ontvangt u in dat geval 70% van het minimumloon.

 

Wanneer mag uw werkgever de loondoorbetalingsplicht staken?

Als werknemer dient u zich te houden aan een aantal verplichtingen omtrent uw ziekte. Als de werknemer zich niet houdt aan deze verplichtingen, dan mag de werkgever stoppen met het doorbetalen van het loon als u:

  • De ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt. Gebreken heeft verzwegen tijdens uw indiensttreding waaruit blijkt dat u niet in staat bent om uw werkzaamheden uit te voeren.
  • Weigert mee te werken aan uw herstel.
  • Weigert passende arbeid te verrichten. Weigert mee te werken aan redelijke voorschriften of maatregelen.
  • Weigert mee te werken aan uw re-integratie en het plan van aanpak dat daarvoor wordt gemaakt.
  • Recht heeft op een WIA-uitkering, maar deze te laat aanvraagt.

 

Hoe zit het als u een oproepkracht bent?

Als u een oproepkracht bent heeft u bij ziekte recht op loondoorbetaling van uw oproepuren. Dit geldt ook voor de oproepuren die reeds gepland stonden of mondeling waren afgesproken. Als uw oproepuren een vast patroon hebben, dan is het mogelijk voor u om ook loon te claimen over die uren. Er is dan sprake van een bestendig arbeidspatroon. Het is aan de werkgever om aan te tonen dat van een bestendig arbeidspatroon geen sprake is.

 

Hoe zit het als u een uitzendkracht bent?

De loondoorbetaling bij ziekte geldt in beginsel ook voor uitzendkrachten in fase B of fase C. Dit is anders als u een uitzendkracht bent in fase A en er een uitzendbeding is overeengekomen. In dat geval heeft u geen recht op loondoorbetaling bij ziekte.

Mocht uw werkgever niet bereidt zijn om te voldoen aan zijn loondoorbetalingsplicht of twijfelt u of u recht heeft op loondoorbetaling tijdens uw ziekte? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten. Zij staan u graag bij met raad en daad.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn

Recente Berichten

Arslan advocaten - Smartengeld na een verkeersongeval

Smartengeld na een verkeersongeval

Wat is smartengeld? Slachtoffers van een verkeersongeval die letselschade hebben opgelopen hebben recht op smartengeld. Dit is het immateriële gedeelte van een letselschadevergoeding. Een vergoeding

Lees verder »
Arslan Advocaten - Leeuw - Banner

Advocaten met strijdlust

Arslan & Arslan Advocaten is een ambitieus full service advocatenkantoor met vestigingen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Daarnaast hebben wij een bezoeklocatie in Eindhoven.

Lees verder »
Close up van een document die wordt ondertekend

Transitievergoeding

De transitievergoeding is een grote verandering ten opzichte van het oude ontslagrecht. Sinds 1 juli 2015 heeft iedere werknemer wiens arbeidsovereenkomst na een dienstverband van

Lees verder »

Snel hulp nodig?

Kies een vestiging