Ontslag op staande voet

27 februari 2019
Picture of Arslan Advocaten

Arslan Advocaten

Snel hulp nodig?

Kies een vestiging

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is een opzegging wegens een dringende reden, waarbij de arbeidsovereenkomst direct wordt beëindigd. Hierbij heeft de werkgever geen toestemming van het UWV nodig. Wel moet aan een aantal vereisten zijn voldaan om van een rechtsgeldig ontslag op staande voet te kunnen spreken. Deze vereisten zijn als volgt:

  • Er moet sprake zijn van een dringende reden;
  • Het ontslag moet onverwijld geschieden;
  • De ontslagreden moet onverwijld worden meegedeeld aan de werknemer.

Als de werkgever (nog) niet zeker weet of er een dringende reden is voor ontslag, kan hij hier onderzoek naar doen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat hij wil onderzoeken of een werknemer zich daadwerkelijk schuldig heeft gemaakt aan diefstal. Tijdens dit onderzoek heeft de werkgever de mogelijkheid om de betreffende werknemer op non-actief te stellen.

Een ontslag op staande voet aanvechten

Indien niet aan de drie voorwaarden wordt voldaan, handelt de werkgever in strijd met de wet. In dat geval kan de werknemer het ontslag aanvechten. Zo kan hij zich op de vernietigbaarheid van het ontslag beroepen omdat er geen sprake was van een dringende reden. Als het beroep slaagt, blijft hij nog steeds in dienst van de werkgever en maakt hij aanspraak op loondoorbetaling vanaf de ontslagdatum.

Een andere mogelijkheid voor de werknemer is om ervoor te kiezen de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in stand te laten en een vergoeding vanwege onregelmatige opzegging te vorderen. In dat geval is de vergoeding gelijk aan het salaris over de periode van de opzegtermijn die de werkgever in acht had moeten nemen in het geval van een regelmatige opzegging. Ook kan de werknemer aanspraak maken op een transitievergoeding en een billijke vergoeding.

Het ontslag op staande voet moet in elk geval binnen twee maanden worden aangevochten. Onze deskundige arbeidsrechtadvocaten kunnen u bijstaan tijdens het voeren van een ontslagprocedure.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn

Categorieën

Bedrijfsrecht

Recente Berichten

Arslan advocaten - Smartengeld na een verkeersongeval

Smartengeld na een verkeersongeval

Wat is smartengeld? Slachtoffers van een verkeersongeval die letselschade hebben opgelopen hebben recht op smartengeld. Dit is het immateriële gedeelte van een letselschadevergoeding. Een vergoeding

Lees verder »
Arslan Advocaten - Leeuw - Banner

Advocaten met strijdlust

Arslan & Arslan Advocaten is een ambitieus full service advocatenkantoor met vestigingen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Daarnaast hebben wij een bezoeklocatie in Eindhoven.

Lees verder »
Close up van een document die wordt ondertekend

Transitievergoeding

De transitievergoeding is een grote verandering ten opzichte van het oude ontslagrecht. Sinds 1 juli 2015 heeft iedere werknemer wiens arbeidsovereenkomst na een dienstverband van

Lees verder »

Snel hulp nodig?

Kies een vestiging