Ömür Arslan

Ömür is een ervaren letselschadeadvocaat en heeft veel ervaring met het afwikkelen van letselschadezaken als gevolg van verkeers- en bedrijfsongevallen.