Özer Arslan

Özer heeft zich de afgelopen jaren toegelegd op letselschadeclaims als gevolg van verkeers- en bedrijfsongevallen. Hij heeft de OSR-Mzl Personenschade Leergang Middelzwaar Letsel afgerond en is als expert personenschade ingeschreven in het NIVRE register.

Özer heeft succesvol de Master Business Administration richting Finance & Investments afgerond aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voordat hij bij Arslan Advocaten begon, bekleedde hij verschillende functies binnen de Fusies & Overnames (M&A) en werkte hij aan verschillende bedrijfsherstructurering opdrachten.

Binnen zijn werkzaamheden in Fusies & Overnames en bedrijfsherstructureringen heeft hij diverse kwaliteiten ontwikkeld die hij nu toepast binnen de letselschadebranche.

Özer heeft een uitstekende vaardigheid om onder druk te werken en kan essentiële zaken van minder belangrijke zaken onderscheiden. Zijn bekwaamheid om grote hoeveelheden informatie te verzamelen en te analyseren terwijl hij toch gedetailleerd en gestructureerd te werk gaat, helpt hem om efficiënt en zo volledig mogelijk te zijn in zijn werk.

De onderhandelingsvaardigheden van Özer zijn van waarde binnen zijn werk als letselschadejurist. In zijn loopbaan heeft Özer geleerd om effectief te onderhandelen met verschillende belanghebbenden en om te werken aan een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is.