Transitievergoeding

De transitievergoeding is een grote verandering ten opzichte van het oude ontslagrecht. Sinds 1 juli 2015 heeft iedere werknemer wiens arbeidsovereenkomst na een dienstverband van ten minste twee jaar wordt beëindigd, het recht op een transitievergoeding. De vergoeding dient als compensatie voor het ontslag. Ook wordt de transitie van de werknemer naar een andere baan […]