Recht op schadevergoeding bij een doorgereden of onverzekerde dader

Stel dat u wordt aangereden door een motorvoertuig. De dader besluit door te rijden zonder zijn of haar identiteit kenbaar te maken. In dit geval is er sprake van een schade zonder dader. In een ander geval kan het zo zijn dat de dader wel bekend is, maar hij of zij blijkt onverzekerd te zijn. […]

De loondoorbetalingsplicht

Medewerkster ziek in bed

Uw werkgever is in veel gevallen wettelijk verplicht om bij ziekte uw loon door te betalen. De hoofdregel is dat een zieke werknemer gedurende een periode van twee jaar (104 weken) recht heeft op doorbetaling van minimaal 70% van zijn vastgestelde, laatstverdiende salaris. Het percentage waar u recht op heeft kan nooit lager zijn dan […]

Smartengeld na een verkeersongeval

Arslan advocaten - Smartengeld na een verkeersongeval

Wat is smartengeld? Slachtoffers van een verkeersongeval die letselschade hebben opgelopen hebben recht op smartengeld. Dit is het immateriële gedeelte van een letselschadevergoeding. Een vergoeding van niet in geld uit te drukken schade zoals: Gederfde levensvreugde Belediging Psychische schade als gevolg van de letselschade De pijn die u ervaart Als het slachtoffer in zijn eer […]

Team growing stronger!

Arslan advocaten - Sumeyya

Wij zijn als kantoor ontzettend trots dat mr. S. (Someyya) Kuzu haar carrière als advocaat zal voortzetten op ons kantoor in Amsterdam. Mr. Kuzu zal zich de komende jaren verder specialiseren in het aansprakelijkheidsrecht in het algemeen (o.a. verkeersongevallen en bedrijfsongevallen) en medische aansprakelijkheidszaken in het bijzonder. De ervaring leert dat slachtoffers van medische fouten […]