In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal. Besluiten van de overheid kunnen ingrijpende gevolgen voor u hebben. Het is van groot belang dat u onmiddellijk actie onderneemt wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de overheid die op u van invloed is. U kunt dan terecht bij Arslan & Arslan Advocaten. Onze advocaten hebben jarenlange expertise in bestuursrechtelijke kwesties en kunnen u hierbij helpen.

Onze advocaten hebben ervaring in zaken tegen overheidsorganen zoals de gemeenten, UWV, Ministerie van Justitie en Veiligheid en Dienst Uitvoering Onderwijs. Onze specialisten kunnen uw belangen behartigen tijdens een bezwaarprocedure, maar ook in beroepsprocedures bij de rechtbank, de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep.

Kom langs voor een vrijblijvend intakegesprek, zodat wij informatie kunnen geven over de bezwaar- of beroepsprocedure. Ook wordt er een inschatting gemaakt van uw zaak, zodat u zelf kunt beslissen of u een advocaat neemt.

Het is van groot belang dat je onmiddellijk actie onderneemt wanneer je het niet eens bent met een beslissing van de overheid die op jou van invloed is.

Onur ArslanAdvocaat

Studiefinanciering (DUO)

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de organisatie die studiefinanciering stort. In de meeste gevallen heeft DUO de zaken goed op orde, maar het kan voorkomen dat DUO een onjuiste beslissing heeft genomen. Bijvoorbeeld in het geval dat u een aantal maanden studiefinanciering gestort heeft gekregen, maar DUO dat nu terugvordert. Of uw uitwonendenbeurs wordt ingetrokken. Het is belangrijk om te weten dat u een bezwaarschrift kunt indienen tegen deze beslissing.

Onze specialisten zijn u graag van dienst bij het voeren van uw bezwaarprocedure. DUO is een grote overheidsinstantie met kennis van zaken en het is daarom van belang om bijstand van een advocaat te krijgen om uw gelijk te halen. Onze advocaten gaan DUO overtuigen om tot een andere inzicht te komen.

Heeft u vragen over een DUO-besluit waar u het niet eens mee bent? Neem dan contact op met onze specialisten.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)?

Gaat u stage lopen of heeft u een nieuwe baan gevonden? Dan is de kans groot dat er gevraagd wordt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). U vraagt om die reden een VOG aan. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid beoordeelt die aanvraag. Er wordt gekeken naar veroordelingen door een rechter, strafbeschikkingen en/of andere politie- of justitieaantekeningen.

Helaas komt het vaak voor dat een aanvraag wordt afgewezen. U hoeft het hier niet bij te laten zitten. Er kan namelijk een zienswijze en daarna een bezwaarschrift worden ingediend tegen de afwijzing.

Onze deskundige advocaten zullen in het bezwaarschrift uiteenzetten waarom er toch een VOG afgegeven moet worden. Dit doen onze advocaten op grond van de geldende wet- en regelgeving en uw persoonlijke omstandigheden. Onze specialisten kennen de procedure en weten welke verweren gevoerd dienen te worden. Daarnaast zullen onze advocaten tijdens een hoorzitting het Ministerie van Justitie en Veiligheid overtuigen om alsnog een VOG af te geven. Onze advocaten zullen zich er vol voor inzetten om alsnog uw VOG te krijgen.

Heeft u vragen over uw afwijzing? Neem dan contact op met onze specialisten.