Schuldloze inzittende

27 februari 2019
Arslan Advocaten

Arslan Advocaten

Snel hulp nodig?

Kies een vestiging

Schuldloze inzittende

De schuldloze in- of opzittende van een motorvoertuig dat bij een verkeersongeval betrokken is geraakt, krijgt zijn schade altijd vergoed. Hij heeft immers geen schuld aan het ongeval. Zowel bij een eenzijdig ongeval als bij een ongeval waarbij meerdere partijen betrokken zijn, heeft de schuldloze inzittende recht op schadevergoeding.

De Regeling Schuldloze in- of opzittenden en schuldloze derden omvat regels die bepalen welke verzekeraar de (letsel)schade moet behandelen als er meerdere verzekeraars betrokken zijn. De aangesproken verzekeraar is verplicht de schade van de schuldloze passagier af te handelen. Deze verzekeraar kan achter de schermen de schade verhalen op de werkelijk aansprakelijke partij, maar het slachtoffer hoeft deze verdere afhandeling niet af te wachten en krijgt zijn schadevergoeding direct uitgekeerd.

Op wie is de regeling van toepassing?

De regeling is uitsluitend van toepassing op (i) schuldloze derden en (ii) schuldloze in- of opzittenden. Een schuldloze derde is een natuurlijk persoon die schade heeft geleden (of nog lijdt) door een ongeval waarbij buiten hemzelf, twee of meer andere partijen zijn betrokken. Het moet aannemelijk zijn dat de schuldloze derde geen schuld heeft aan het ontstaan van het ongeval en dat het ongeval niet aan hem toegerekend kan worden. Indien een schuldloze derde als gevolg van het ongeval komt te overlijden, worden zijn nabestaanden als schuldloze derden aangemerkt.

Een schuldloze in- of opzittende is nooit de bestuurder van het voertuig. Het betreft uitsluitend mede-inzittenden of opzittenden van een voertuig van een bij het Verbond van Verzekeraars aangesloten WAM-verzekeraar. Kort gezegd gaat het om alle passagiers in of op een voertuig, die geen schuld hebben aan het ontstaan van een ongeval, maar die wel schade lijden of hebben geleden als gevolg van het ongeval.

Indien onduidelijkheid bestaat over de vraag wie het ongeluk heeft veroorzaakt, kan deze passagier eenvoudigweg de verzekeraar aanspreken van het voertuig waar hij in of op zat. Deze is verplicht de schade van de passagier af te handelen. Het staat immers vast dat hem geen verwijt kan worden gemaakt. De passagier heeft dan ook niets te maken met de discussie die wordt gevoerd over de vraag wie de aansprakelijke partij is. Ook wanneer de bestuurder die het ongeval heeft veroorzaakt de echtgenoot of echtgenote van de in- of opzittende is, krijgt de passagier die schade heeft geleden gewoon zijn schade vergoed.

Eigen schuld

Bepaalde omstandigheden kunnen ertoe leiden dat de passagier niet alle schade vergoed krijgt. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan een passagier die geen gordel draagt of meerijdt met een bestuurder die onder invloed rijdt. Zo zijn er verschillende factoren die van belang kunnen zijn voor de hoogte van de schadevergoeding.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn

Categorieën

Letselschade

Recente Berichten

Arslan advocaten - Smartengeld na een verkeersongeval

Smartengeld na een verkeersongeval

Wat is smartengeld? Slachtoffers van een verkeersongeval die letselschade hebben opgelopen hebben recht op smartengeld. Dit is het immateriële gedeelte van een letselschadevergoeding. Een vergoeding

Lees verder »
Arslan Advocaten - Leeuw - Banner

Advocaten met strijdlust

Arslan & Arslan Advocaten is een ambitieus full service advocatenkantoor met vestigingen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Daarnaast hebben wij een bezoeklocatie in Eindhoven.

Lees verder »
Close up van een document die wordt ondertekend

Transitievergoeding

De transitievergoeding is een grote verandering ten opzichte van het oude ontslagrecht. Sinds 1 juli 2015 heeft iedere werknemer wiens arbeidsovereenkomst na een dienstverband van

Lees verder »

Snel hulp nodig?

Kies een vestiging