Voor de rechter, en nu?

27 februari 2019
Picture of Arslan Advocaten

Arslan Advocaten

Snel hulp nodig?

Kies een vestiging

Voor de rechter, en nu?

Niemand hoopt en verwacht de rechtsbijstand van een strafrechtadvocaat nodig te hebben. Helaas hebt u niet altijd invloed op hetgeen dat op uw pad komt. Mocht het toch nodig zijn, dan staan de strafrechtadvocaten van Arslan & Arslan u graag bij. 

Ontvangt u een oproep om voor de rechter te verschijnen, of om voor de officier te verschijnen (OM-zitting) of moet u zich melden bij de politie voor een verhoor, ook dan staan onze strafrechtadvocaten u bij. Een oproep van de rechter, officier van justitie of politie kan voor stress en onzekerheid zorgen. Het is daarom belangrijk dat u goede hulp en snel informatie krijgt. Bij Arslan & Arslan Advocaten luisteren wij naar u en kijken wij hoe we u kunnen helpen. Onze strafrechtadvocaten zijn onbevooroordeeld en betrokken bij uw zaak. Onze strafrechtpleiters strijden in de rechtszaal om het beste resultaat voor u te halen.

Onze strafrechtadvocaten weten precies welke wegen bewandeld moeten worden. Dit bespaart tijd en zo worden de kosten laag gehouden. Veel mensen komen in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dit heet een toevoeging. U betaalt een (lage) eigen bijdrage en de rest van uw kosten wordt betaald door de overheid. Komt u niet in aanmerking voor een toevoeging dan staan wij u ook graag bij op betaalde basis. Tijdens de intake wordt dit met u besproken, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Onze strafrechtadvocaten weten precies welke wegen bewandeld moeten worden.

Omzetting straf

In sommige gevallen legt de rechter een (deels) voorwaardelijke straf op. Een voorwaardelijke straf houdt in dat een straf wordt opgelegd, maar dat deze niet direct ten uitvoer wordt gelegd. Om te voorkomen dat de straf ten uitvoer wordt gelegd, moet u als veroordeelde gedurende een proeftijd aan een aantal voorwaarden houden. De veroordeelde mag gedurende de proeftijd bijvoorbeeld geen strafbare feiten plegen. Dit is een zogenaamde algemene voorwaarde. Wanneeru zich niet houdt aan deze voorwaarden, kan de officier van justitie eisen dat de voorwaardelijke straf alsnog ten uitvoer wordt gelegd. De rechter gaat hier dan een beslissing over nemen.

Dit geldt ook als u uw taakstraf niet, of niet goed, uitvoert. Ook dan kan de officier van justitie aan de rechtbank verzoeken om de taakstraf om te zetten in hechtenis. Bijvoorbeeld u heeft een taakstraf van 40 uren gekregen, dan kan de officier vragen dat dat wordt omgezet in 20 dagen hechtenis.

Krijgt u bericht dat uw taakstraf wordt omgezet in hechtenis of is de politie bij u langs geweest? Neem dan direct contact op met onze strafrechtadvocaten. Het is namelijk belangrijk dat de rechter niet zonder meer meegaat met het verzoek van de officier van justitie. Onze strafrechtadvocaten staan u graag bij om uw belangen te behartigen.

OM-zitting

Wanneer u een oproep ontvangt voor een OM-zitting betekent dat u een zitting heeft met het openbaar ministerie (met een officier van justitie). Een OM-zitting betekent dat de officier van justitie gaat kijken of er voldoende bewijs is om u een straf op te leggen. Tijdens deze zitting zal de officier het dossier met u bespreken. Indien de officier van mening is dat er voldoende bewijs is, dan zal hij een straf voorstellen. Dit wordt een strafbeschikking genoemd. Bij deze zitting is er dus geen rechter aanwezig. Een OM-zitting heeft meer de vorm van een gesprek, dan van een zitting, maar u bent wel verdachte en daarom niet verplicht om antwoord te geven op vragen.

De officier van justitie zal een straf voorstellen en u kan dat accepteren of niet accepteren. Als u de voorgestelde straf accepteert, dan komt dat op uw strafblad. Dit kan weer gevolgen hebben voor uw Verklaring Omtrent Gedrag. Accepteert u de straf(beschikking) niet, dan zal de officier van justitie de zaak doorsturen naar de rechter. U ontvangt dan een dagvaarding en dient voor de rechter te verschijnen. De rechter gaat dan naar uw zaak kijken.

Bijstand van een goede strafrechtadvocaat bij een OM-zitting is van groot belang. Juist omdat er geen rechter aanwezig is, is het belangrijk dat er kritisch wordt gekeken naar uw dossier. Onze specialisten kunnen voor u het dossier opvragen en beoordelen of het verstandig is om het voorstel van de officier van justitie te accepteren of om naar de rechter te gaan. Het kan soms namelijk voordeliger zijn om de zaak voor te laten komen bij de rechter. Onze ervaren strafrechtadvocaten kunnen u hierover adviseren.

Verkeersfeiten

Onze strafrechtadvocaten helpen u graag met verkeersfeiten. U kunt hierbij denken aan rijden onder invloed, rijden zonder (geldig) rijbewijs of te hard rijden. In sommige gevallen wordt direct uw rijbewijs ingevorderd. Dit heeft natuurlijk grote gevolgen. Zeker wanneer u uw rijbewijs dringend nodig hebt voor uw werk of andere dagelijkse activiteiten.

Is uw rijbewijs ingevorderd? Dan moet de officier van justitie binnen 10 dagen na de invordering van uw rijbewijs beslissen of u het rijbewijs terugkrijgt of niet. Soms kunt u geen 10 dagen afwachten in verband met uw werk. Het is dan van belang om zo snel mogelijk contact met onze specialisten op te nemen. Onze strafrechtadvocaten kunnen u dan bijstaan om het rijbewijs zo snel mogelijk terug te krijgen. Wij nemen contact op met de officier van justitie om ervoor te zorgen dat u uw rijbewijs terugkrijgt. Als de officier weigert het rijbewijs terug te geven dan zullen onze strafrechtadvocaten een klaagschrift indienen bij de rechtbank. Dit houdt in dat wij een klaagschrift gaan opstellen, waarin wij de rechter gaan overtuigen waarom het noodzakelijk is dat het rijbewijs terug moet. Onze specialisten zullen u voorbereiden op de zitting en tijdens de zitting het woord voeren. Ons advies is daarom om direct contact met onze strafrechtadvocaten op te nemen, zodat we meteen aan de slag kunnen.

Tijdens de gehele procedure word u stap voor stap begeleid en wordt besproken wat uw kansen zijn. De strafrechtadvocaten weten precies welke wegen bewandeld moeten worden om het beste resultaat voor elkaar te krijgen.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn

Categorieën

Strafrecht & fraude

Recente Berichten

Arslan advocaten - Smartengeld na een verkeersongeval

Smartengeld na een verkeersongeval

Wat is smartengeld? Slachtoffers van een verkeersongeval die letselschade hebben opgelopen hebben recht op smartengeld. Dit is het immateriële gedeelte van een letselschadevergoeding. Een vergoeding

Lees verder »
Arslan Advocaten - Leeuw - Banner

Advocaten met strijdlust

Arslan & Arslan Advocaten is een ambitieus full service advocatenkantoor met vestigingen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Daarnaast hebben wij een bezoeklocatie in Eindhoven.

Lees verder »
Close up van een document die wordt ondertekend

Transitievergoeding

De transitievergoeding is een grote verandering ten opzichte van het oude ontslagrecht. Sinds 1 juli 2015 heeft iedere werknemer wiens arbeidsovereenkomst na een dienstverband van

Lees verder »

Snel hulp nodig?

Kies een vestiging