Ketenregeling

7 augustus 2019
Picture of Arslan Advocaten

Arslan Advocaten

Snel hulp nodig?

Kies een vestiging

Ketenregeling

De ketenregeling houdt in dat een reeks van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Deze omzetting geschiedt in de volgende situaties:

  • Een reeks van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd heeft een periode van twee jaar overschreden;
  • Er is een reeks van drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

Indien tussen deze overeenkomsten meer dan zes maanden verstrijkt, wordt de keten doorbroken en is de ketenregeling niet meer van toepassing. In geval van opvolgend werkgeverschap blijft de ketenregeling echter wel van toepassing.

Opvolgend werkgeverschap

De ketenregeling is van toepassing op opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen een werknemer en verschillende werkgevers die – ongeacht of inzicht bestaat in de hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer – ten aanzien van de verrichte arbeid geacht moeten worden elkaars opvolgers te zijn. Hierbij kan worden gedacht aan een uitzendkracht die in dienst treedt bij diezelfde werkgever. In dat geval wordt de duur van de uitzendovereenkomst meegeteld in de keten.

Uitzonderingen op de ketenregeling

De ketenregeling is niet van toepassing wanneer één arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van langer dan 24 maanden wordt verlengd met een arbeidsovereenkomst van ten hoogste 3 maanden. Bij collectieve arbeidsovereenkomst kan deze periode van 24 maanden worden verlengd tot ten hoogste 48 maanden en kan het aantal van 3 maanden worden verhoogd naar 6 maanden.

In de uitzendbranche is de ketenregeling van toepassing zodra de uitzendkracht voor een periode van 26 weken arbeid heeft verricht, welke bij collectieve arbeidsovereenkomst kan worden verlengd tot maximaal 78 weken.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn

Categorieën

Arbeidsrecht

Recente Berichten

Arslan advocaten - Smartengeld na een verkeersongeval

Smartengeld na een verkeersongeval

Wat is smartengeld? Slachtoffers van een verkeersongeval die letselschade hebben opgelopen hebben recht op smartengeld. Dit is het immateriële gedeelte van een letselschadevergoeding. Een vergoeding

Lees verder »
Arslan Advocaten - Leeuw - Banner

Advocaten met strijdlust

Arslan & Arslan Advocaten is een ambitieus full service advocatenkantoor met vestigingen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Daarnaast hebben wij een bezoeklocatie in Eindhoven.

Lees verder »
Close up van een document die wordt ondertekend

Transitievergoeding

De transitievergoeding is een grote verandering ten opzichte van het oude ontslagrecht. Sinds 1 juli 2015 heeft iedere werknemer wiens arbeidsovereenkomst na een dienstverband van

Lees verder »

Snel hulp nodig?

Kies een vestiging