Aanzegvergoeding

7 augustus 2019
Picture of Arslan Advocaten

Arslan Advocaten

Snel hulp nodig?

Kies een vestiging

Aanzegvergoeding

Aan een werknemer wiens arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ten minste zes maanden heeft geduurd, dient minstens één maand van tevoren door zijn werkgever te worden meegedeeld of zijn contract wordt verlengd of niet. De werkgever heeft dus een aanzegverplichting waar een termijn aan verbonden is. Als hij deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, komt aan de werknemer het recht op een aanzegvergoeding toe. De hoogte van de aanzegvergoeding is gelijk aan het loon over de periode dat de werkgever te laat is met de aanzegging, waarbij een maximum van één maandsalaris geldt.

Is de werkgever niet bereid de verschuldigde aanzegvergoeding te betalen, dan dient de werknemer binnen twee maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is beëindigd een verzoekschrift in te dienen bij de daartoe bevoegde rechtbank. Na deze termijn van twee maanden vervalt de aanspraak op een aanzegvergoeding.

Denkt u aanspraak te maken op een aanzegvergoeding, wacht dan niet te lang en neem contact met ons op voordat uw recht komt te vervallen.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn

Categorieën

Arbeidsrecht

Recente Berichten

Arslan advocaten - Smartengeld na een verkeersongeval

Smartengeld na een verkeersongeval

Wat is smartengeld? Slachtoffers van een verkeersongeval die letselschade hebben opgelopen hebben recht op smartengeld. Dit is het immateriële gedeelte van een letselschadevergoeding. Een vergoeding

Lees verder »
Arslan Advocaten - Leeuw - Banner

Advocaten met strijdlust

Arslan & Arslan Advocaten is een ambitieus full service advocatenkantoor met vestigingen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Daarnaast hebben wij een bezoeklocatie in Eindhoven.

Lees verder »
Close up van een document die wordt ondertekend

Transitievergoeding

De transitievergoeding is een grote verandering ten opzichte van het oude ontslagrecht. Sinds 1 juli 2015 heeft iedere werknemer wiens arbeidsovereenkomst na een dienstverband van

Lees verder »

Snel hulp nodig?

Kies een vestiging