Aanzegvergoeding

Aan een werknemer wiens arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ten minste zes maanden heeft geduurd, dient minstens één maand van tevoren door zijn werkgever te worden meegedeeld of zijn contract wordt verlengd of niet. De werkgever heeft dus een aanzegverplichting waar een termijn aan verbonden is. Als hij deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, komt […]

Ketenregeling

De ketenregeling houdt in dat een reeks van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Deze omzetting geschiedt in de volgende situaties: Een reeks van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd heeft een periode van twee jaar overschreden; Er is een reeks van drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Indien tussen deze overeenkomsten […]