Inmiddels is duidelijk geworden dat het Coronavirus alle lagen van de samenleving raakt. De economie staat nagenoeg stil en veel werknemers wordt geadviseerd om thuis te werken. Flexwerkers worden niet (of minder) opgeroepen om te werken en verliezen daardoor een groot deel van hun inkomen.

Sinds het uitbreken van de Corona-crisis, krijgen wij veel vragen van flexwerkers over hun recht op loondoorbetaling. Veel werkgevers en werknemers blijken niet goed op de hoogte te zijn over de rechten van flexwerkers voor wat betreft loondoorbetaling. In dit artikel willen wij werknemers informeren over hun recht op loondoorbetaling.

Oproepkrachten

Als oproepkrachten werkzaam zijn op basis van een zogenoemd 0-urencontract dan geldt in beginsel: geen oproep, geen werk en dus geen loon.

Dit kan anders zijn als oproepkrachten al meer dan 3 maanden in dienst zijn. Zij kunnen onder omstandigheden een beroep doen op het na die periode ontstaan van een zogenoemd wettelijk rechtsvermoeden over hun arbeidsomvang. Dit houdt in dat de arbeidsomvang wordt vermoed een omvang te hebben gelijk aan de gemiddelde arbeidsduur in de voorafgaande periode van 3 maanden. Met andere woorden, als een oproepkracht met een 0-urencontract over een periode van 3 maanden gemiddeld 24 uur heeft gewerkt, dan wordt vermoed dat de arbeidsomvang 24 uur bedraagt en dient de werkgever voor deze 24 uur loon door te betalen.

Dit rechtsvermoeden geldt ook bij min-max oproepcontracten. De werkgever is in dergelijke gevallen verplicht het loon over de gegarandeerde minimumuren te blijven uitbetalen. Als de oproepkracht zich er echter op beroept dat hij de afgelopen 3 maanden voor meer dan het minimum aantal uren gemiddeld per maand is opgeroepen, dan kan de werkgever verplicht zijn dit hogere gemiddelde door te betalen.

Daarnaast is de werkgever verplicht om oproepkrachten na 12 maanden een aanbod voor een vaste arbeidsomvang te doen (voor het gemiddelde over die 12 maanden). Het loon over die vaste arbeidsomvang moet in beginsel gewoon worden doorbetaald.

Uitzendkrachten

Bij uitzendkrachten is het type uitzendovereenkomst bepalend voor de vraag of de uitzendkracht recht heeft op doorbetaling van het loon.

Fase A (ABU) of 1-2 (NBBU):

Indien er sprake is van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding en het werk valt weg bij de opdrachtgever, stopt ook meteen de uitzendovereenkomst. De uitzendwerkgever hoeft derhalve niet het loon door te betalen als er werk wegvalt.

Onder omstandigheden is de uitzendwerkgever echter wel gebonden aan een aanzegtermijn. Hoe lang deze aanzegtermijn is, hangt af van de toepasselijke CAO en de duur van de uitzendovereenkomst.

Fase B (ABU) of 3 (NBBU):

In deze fase is er sprake van een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd. Dan staat de datum waarop deze afloopt op de uitzendovereenkomst. De uitzendwerkgever moet volgens de cao het loon uitbetalen tot de uitzendovereenkomst afloopt (hierbij horen niet de toeslagen). Dit geldt ook als (een deel van) de overeengekomen uren wegvallen als gevolg van de Corona-crisis.

Fase C (ABU) of 4 (NBBU):

In deze fase is er sprake van een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd. De uitzendwerkgever moet zolang de uitzendovereenkomst duurt het feitelijke loon (zonder toeslagen) doorbetalen. Dat is ook het geval als (een deel van) de overeengekomen uren wegvallen.

Juridische ondersteuning

Het beoordelen van de rechten van flexwerkers blijft een moeilijke opgave. Per situatie dient beoordeeld te worden of een flexwerker recht heeft op doorbetaling van loon.

Onze advocaten en juristen hebben jarenlange ervaring met het behartigen van de belangen van flexwerkers. Indien nodig kunnen wij u met raad en daad bijstaan.

Wij vinden bovendien dat iedereen, ongeacht het inkomen, gebruik moet kunnen maken van uitstekende juridische ondersteuning. Onze advocaten werken daarom ook op basis van een toevoeging (ook wel gefinancierde rechtsbijstand of pro deo genoemd), indien uw persoonlijke situatie daartoe aanleiding geeft.

Voor het maken van een afspraak om geheel kosteloos en vrijblijvend kennis te maken met ons kantoor kunt u bellen naar:

Amsterdam: 020 747 00 55
Den Haag: 070 450 03 00
Rotterdam: 010 311 55 00
Utrecht: 030 711 64 64
Eindhoven: 040 711 30 99

Per e-mail zijn wij bereikbaar via het mailadres: info@arslan.nl.