Ongeval in het buitenland. Wat nu?

Bent u betrokken geraakt bij een verkeersongeval in het buitenland en hebt u hierbij letsel opgelopen?
U hebt dan naar alle waarschijnlijkheid recht op een schadevergoeding voor uw letselschade.
Arslan & Arslan Advocaten staat u kosteloos bij om de tegenpartij aansprakelijk te stellen en uw letselschade te verhalen.

 • Wat te doen na het ongeval?

Hieronder een aantal aandachtspunten die belangrijk zijn nadat u een ongeval is overkomen:

 1. Uw gezondheid; zorg allereerst voor een veilige situatie. Bij een zwaar ongeval en ernstig letsel, direct contact opnemen met de politie en ambulance.
 2. Indien de situatie veilig is; maak indien mogelijk foto’s van de voertuigen en de locaties ervan. Probeer vervolgens samen met de andere betrokkenen het schadeformulier in te vullen.
 3. Bij aanhoudende klachten dien je contact op te nemen met je huisarts, de huisartsenpost of spoed.
 4. Meld de schade aan bij je eigen verzekering. Deel de schadeformulieren met je eigen verzekering.
 5. Meld je schade bij Arslan & Arslan Advocaten door contact op te nemen de vestiging.
 6. Arslan & Arslan zal de verdere behandeling van je schade overnemen, zodat je volledig kan concentreren op je gezondheid en je herstel.
 7. Voor meer informatie kan je ons stappenplan raadplegen op www.arslan.nl
 • Wie is aansprakelijk voor het ongeval?

De algemene verkeersregels bepalen de aansprakelijke partij. Indien de tegenpartij een bijzondere manoeuvre (invoegen, uitvoegen, in- en uitritten) heeft uitgevoerd, dient hij al het overige verkeer voorrang te verlenen. In de meeste gevallen is de tegenpartij dan aansprakelijk voor het ongeval. Ook bij vaak voorkomende achterop aanrijdingen is de tegenpartij veelal aansprakelijk. Deze dient namelijk voldoende afstand te houden, om het voertuig tijdig tot stilstand te kunnen brengen.

Wie is aansprakelijk voor het ongeval in het buitenland en hoe wordt dit geregeld?
Indien beide voertuigen op Nederlands kenteken staan; over het algemeen is het recht waar het ongeval heeft plaatsgevonden van toepassing. Dit is opgenomen in Het Haags Verkeersongevallenverdrag. Echter is in dit verdrag ook uitzonderingen genoemd op voornoemde regel. Namelijk; a) wanneer slechts een enkel voertuig bij het ongeval is betrokken en dit voertuig is geregistreerd in een andere Staat dan die op welks grondgebied het ongeval heeft plaatsgevonden, is de interne wet van de Staat van registratie van toepassing op de aansprakelijkheid, b) wanneer twee of meer voertuigen bij het ongeval zijn betrokken, is het bepaalde onder a) alleen van toepassing, indien die voertuigen alle in dezelfde Staat geregistreerd zijn.

Onderdeel a en b van dit artikel zijn essentieel voor de aansprakelijkheid. Indien beide voertuigen geregistreerd zijn in Nederland, dan is de interne wet van de Staat van registratie van toepassing op de aansprakelijkheid, dit is het Nederlands recht.

De Nederlandse vertegenwoordiging van de buitenlandse verzekeraar zal vervolgens de zaak in behandeling nemen en uw schade vergoeden.

 • Belang van een deskundig letseladvocaat!

Het is van belang dat u zich laat bijstaan door een deskundige partij, zodat alles in goede banen wordt geleid en u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft.

Het inschakelen van Arslan & Arslan Advocaten heeft voor u een toegevoegde waarde, want wij doen onder andere het volgende voor u:

 • wij stellen namens u de tegenpartij aansprakelijk;
 • wij verzamelen de benodigde medische informatie (om het verband tussen ongeval en letsel aan te tonen);
 • wij berekenen uw letselschade;
 • gedurende de behandeling van uw letselschadezaak claimen wij bij de aansprakelijke partij voorschotten voor u.
 • wij nemen uw zorgen weg en zorgen ervoor dat u zich volledig kan focussen op uw gezondheid.

Onze werkzaamheden zijn geheel kosteloos voor u, omdat wij onze kosten verhalen op de aansprakelijke partij. Daar hoeft u zich dus geen zorgen over te maken. Onze hulp is dus gratis!

Leave a Reply