fbpx

Niemand hoopt en verwacht de rechtsbijstand van een strafrechtadvocaat nodig te hebben. Helaas heb je niet altijd invloed op hetgeen dat op uw pad komt. Mocht het toch nodig zijn, dan staan de strafrechtadvocaten van Arslan & Arslan je graag bij. 

Ontvang je een oproep om voor de rechter te verschijnen, of om voor de officier te verschijnen (OM-zitting) of moet je je melden bij de politie voor een verhoor, ook dan staan onze strafrechtadvocaten je bij. Een oproep van de rechter, officier van justitie of politie kan voor stress en onzekerheid zorgen. Het is daarom belangrijk dat je goede hulp en snelle informatie krijgt. Bij Arslan & Arslan Advocaten luisteren wij naar je en kijken wij hoe we je kunnen helpen. Onze strafrechtadvocaten zijn onbevooroordeeld en betrokken bij je zaak. Onze strafrechtpleiters strijden in de rechtszaal om het beste resultaat voor je te halen.

Onze strafrechtadvocaten weten precies welke wegen bewandeld moeten worden. Dit bespaart tijd en zo worden de kosten laag gehouden. Veel mensen komen in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dit heet een toevoeging. Je betaalt een (lage) eigen bijdrage en de rest van je kosten worden betaald door de overheid. Kom je niet in aanmerking voor een toevoeging dan staan wij je ook graag bij op betaalde basis. Tijdens de intake wordt dit met je besproken, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Onze strafrechtadvocaten weten precies welke wegen bewandeld moeten worden.

Onur ArslanAdvocaat

Omzetting straf

In sommige gevallen legt de rechter een (deels) voorwaardelijke straf op. Een voorwaardelijke straf houdt in dat een straf wordt opgelegd, maar dat deze niet direct ten uitvoer wordt gelegd. Om te voorkomen dat de straf ten uitvoer wordt gelegd, moet je als veroordeelde gedurende een proeftijd aan een aantal voorwaarden houden. De veroordeelde mag gedurende de proeftijd bijvoorbeeld geen strafbare feiten plegen. Dit is een zogenaamde algemene voorwaarde. Wanneer je je niet houdt aan deze voorwaarden, kan de officier van justitie eisen dat de voorwaardelijke straf alsnog ten uitvoer wordt gelegd. De rechter gaat hier dan een beslissing over nemen.

Dit geldt ook als je je taakstraf niet, of niet goed, uitvoert. Ook dan kan de officier van justitie aan de rechtbank verzoeken om de taakstraf om te zetten in hechtenis. Bijvoorbeeld je hebt een taakstraf van 40 uren gekregen, dan kan de officier vragen dat dat wordt omgezet in 20 dagen hechtenis.

Krijg je bericht dat je taakstraf wordt omgezet in hechtenis of is de politie bij je langs geweest? Neem dan direct contact op met onze strafrechtadvocaten. Het is namelijk belangrijk dat de rechter niet zonder meer meegaat met het verzoek van de officier van justitie. Onze strafrechtadvocaten staan je graag bij om uw belangen te behartigen.

OM-zitting

Wanneer je een oproep ontvangt voor een OM-zitting betekent dat je een zitting heeft met het openbaar ministerie (met een officier van justitie). Een OM-zitting betekent dat de officier van justitie gaat kijken of er voldoende bewijs is om jou een straf op te leggen. Tijdens deze zitting zal de officier het dossier met je bespreken. Indien de officier van mening is dat er voldoende bewijs is, dan zal hij een straf voorstellen. Dit wordt een strafbeschikking genoemd. Bij deze zitting is er dus geen rechter aanwezig. Een OM-zitting heeft meer de vorm van een gesprek, dan van een zitting, maar je bent wel verdachte en daarom niet verplicht om antwoord te geven op vragen.

De officier van justitie zal een straf voorstellen en jij kan dat accepteren of niet accepteren. Als je de voorgestelde straf accepteert, dan komt dat op je strafblad. Dit kan weer gevolgen hebben voor je Verklaring Omtrent Gedrag. Accepteer je de straf(beschikking) niet, dan zal de officier van justitie de zaak doorsturen naar de rechter. Je ontvangt dan een dagvaarding en dien je voor de rechter te verschijnen. De rechter gaat dan naar je zaak kijken.

Bijstand van een goede strafrechtadvocaat bij een OM-zitting is van groot belang. Juist omdat er geen rechter aanwezig is, is het belangrijk dat er kritisch wordt gekeken naar jouw dossier. Onze specialisten kunnen voor je het dossier opvragen en beoordelen of het verstandig is om het voorstel van de officier van justitie te accepteren of om naar de rechter te gaan. Het kan soms namelijk voordeliger zijn om de zaak voor te laten komen bij de rechter. Onze ervaren strafrechtadvocaten kunnen je hierover adviseren.

Verkeersfeiten

Onze strafrechtadvocaten helpen je graag met verkeersfeiten. Je kan hierbij denken aan rijden onder invloed, rijden zonder (geldig) rijbewijs of te hard rijden. In sommige gevallen wordt direct je rijbewijs ingevorderd. Dit heeft natuurlijk grote gevolgen. Zeker wanneer je je rijbewijs dringend nodig hebt voor je werk of andere dagelijkse activiteiten.

Is je rijbewijs ingevorderd? Dan moet de officier van justitie binnen 10 dagen na de invordering van je rijbewijs beslissen of jij het rijbewijs terugkrijgt of niet. Soms kan je geen 10 dagen afwachten in verband met je werk. Het is dan van belang om zo snel mogelijk contact met onze specialisten op te nemen. Onze strafrechtadvocaten kunnen je dan bijstaan om het rijbewijs zo snel mogelijk terug te krijgen. Wij nemen contact op met de officier van justitie om ervoor te zorgen dat jij je rijbewijs terugkrijgt. Als de officier weigert het rijbewijs terug te geven dan zullen onze strafrechtadvocaten een klaagschrift indienen bij de rechtbank. Dit houdt in dat wij een klaagschrift gaan opstellen, waarin wij de rechter gaan overtuigen waarom het noodzakelijk is dat het rijbewijs terug moet. Onze specialisten zullen je voorbereiden op de zitting en tijdens de zitting het woord voeren. Ons advies is daarom om direct contact met onze strafrechtadvocaten op te nemen, zodat we meteen aan de slag kunnen.

Tijdens de gehele procedure word je stap voor stap begeleid wat je kansen zijn. De strafrechtadvocaten weten precies welke wegen bewandeld moeten worden om het beste resultaat voor elkaar te krijgen.

Zullen wij u bellen?Laat uw nummer achter en we bellen z.s.m. terug.