Advocaten en letselschadespecialisten

Familierecht

Snel hulp nodig?

Kies een vestiging

Familierecht

U kunt in aanmerking komen met het familierecht als u problemen heeft in uw privé-situatie. Het erkennen van een kind, het ontkennen van het ouderschap en geschillen over het gezag vallen onder familierecht.

De beëindiging van uw huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenleving brengt met zich mee dat er veel zaken dienen te worden geregeld, met name indien er kinderen in het spel zijn en u gezamenlijke bezittingen heeft. Te denken valt daarbij aan het (laten) vaststellen van de alimentatie voor de ex-partner en/of kinderen, de scheiding en deling van de gemeenschappelijke bezittingen (boedelscheiding) en het vastleggen van een omgangsregeling.

  • Samenlevingsvormen: huwelijk, geregistreerd partnerschap, samenlevingsovereenkomst
  • Echtscheiding
  • Afstamming: adoptie, erkennen kind
  • Burgerlijke stand: geboorte, voornaam en achternaam
  • Ouderlijk gezag en voogdij
  • Kinder- of partneralimentatie
  • Uithuisplaatsingen en toezichtvormen

Bel of mail Arslan & Arslan en ontvang het juiste advies!

Artikelen

Medewerkster ziek in bed
Arbeidsrecht

De loondoorbetalingsplicht

Uw werkgever is in veel gevallen wettelijk verplicht om bij ziekte uw loon door te betalen. De hoofdregel is dat een zieke werknemer gedurende een

Lezen
Arslan advocaten - Smartengeld na een verkeersongeval
Arslan & Arslan

Smartengeld na een verkeersongeval

Wat is smartengeld? Slachtoffers van een verkeersongeval die letselschade hebben opgelopen hebben recht op smartengeld. Dit is het immateriële gedeelte van een letselschadevergoeding. Een vergoeding

Lezen
Close up van een document die wordt ondertekend
Arbeidsrecht

Transitievergoeding

De transitievergoeding is een grote verandering ten opzichte van het oude ontslagrecht. Sinds 1 juli 2015 heeft iedere werknemer wiens arbeidsovereenkomst na een dienstverband van

Lezen
Man met whiplash in de auto na ongeluk
Letselschade

Whiplash

Auto-ongelukken kunnen vaak vervelende gevolgen met zich meebrengen. Een whiplash is een vaak voorkomend letsel aan de nek en/of rug als gevolg van een ongeval.

Lezen
Arslan Arslan Advocaten - Letselschade - Ongeval in het buitenland
Arslan & Arslan

Ongeval in het buitenland?

Bent u betrokken geraakt bij een verkeersongeval in het buitenland en hebt u hierbij letsel opgelopen? U hebt dan naar alle waarschijnlijkheid recht op een

Lezen
Werknemer met helm en notitieblok voor aanzegvergoeding
Arbeidsrecht

Aanzegvergoeding

Aan een werknemer wiens arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ten minste zes maanden heeft geduurd, dient minstens één maand van tevoren door zijn werkgever te worden

Lezen
Ketenregeling - Bouwvakker met helm
Arbeidsrecht

Ketenregeling

De ketenregeling houdt in dat een reeks van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Deze omzetting geschiedt in de

Lezen
Auto inzittende en chauffeur
Letselschade

Schuldloze inzittende

De schuldloze in- of opzittende van een motorvoertuig dat bij een verkeersongeval betrokken is geraakt, krijgt zijn schade altijd vergoed. Hij heeft immers geen schuld

Lezen